+31 (0) 650 978 333 info@meta-com.nl

Project Team Scan

‘Nederland miljarden kwijt door falende ict’

De Nederlandse overheid raakt elk jaar 4 tot 5 miljard euro kwijt aan ict-projecten die mislukken. Aldus Hans Mulder, hoogleraar beleidsinformatica (universiteit Antwerpen),  voor de tijdelijke ICT-commissie van de Tweede Kamer die onderzoek doet naar ICT-projecten bij de overheid.  Als er een top 10 zou zijn van redenen waarom ICT projecten falen, dan gaan de eerste drie over mensen en niet over de technologie zelf. Projectteams bestaan uit mensen uit verschillende disciplines. De samenstelling is iedere keer anders. Afhankproject team scanelijk van het doel van het project kom je verschillende functies en dus mensen tegen. Los van al deze variabelen is er één kernpunt dat bij alle projecten naar voren komt: “Succesvol Samenwerken”. Het verbinden met elkaar, met de materie en met het project. Het succes van projecten is altijd weer terug te voeren op het succesvol samenwerken binnen het projectteam. Hoe beter de verbinding, hoe beter de samenwerking en daardoor hoe succesvoller de output van het project. Om te kunnen meten of teamleden succesvol in een specifiek project kunnen samenwerken, is een  Project Team Scan (PTS) hiervoor een  instrument die dit snel inzichtelijk maakt.

Wat is een Project Team Scan?
Een PTS is een instrument die de kansen en bedreigingen in kaart brengt van de menselijke kant in projecten.  De PTS maakt voor haar meting gebruik van verschillende bronnen:

  1. Een persoonlijke Drijfverentest van alle betrokkenen in het project.
  2. Het actuele Projectplan en de Businesscase.
  3. De functies van de medewerkers in de beheerorganisatie en hun rol in de projectorganisatie.
  4. Een stakeholderanalyse

Wat levert een Project Team Scan de organisatie op?
Naast een betrouwbaar beeld over de kansen en bedreigingen, levert  een PTS zinvolle stuurinformatie op voor projectleiders en opdrachtgevers, waardoor gefundeerde besluiten kunnen worden genomen. Dit vertaalt zich in de volgende voordelen:

  • Gedreven projectmedewerkers
  • Besparing in tijd en kosten
  • Efficiënt en effectief projectmanagement
  • Hogere kwaliteit van het projectresultaat

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Goudzwaard 0640 747 465 of Rob Rijk 0650 978 333.