+31 (0) 650 978 333 info@meta-com.nl

Teamdag Kleur Bekennen

Zoek je een één-daagse training waarbij de teamontwikkeling of teambuilding centraal staat?
Het doel van deze teamdag is om samen met het team op een ludieke wijze uit de comfortzone te gaan, elkaar beter te leren kennen en daardoor beter samen te werken. 

Ochtendprogramma

In de ochtend gaat het team aan de slag met de bokshandschoenen. Het team ervaart de overeenkom-sten en verschillen in de diverse stijlen van communiceren. De opgedane inzichten worden meegenomen naar het middagprogramma.  Het team doorloopt een proces van herkennen, erkennen en benutten van persoonlijke stijlen van communiceren.  Vooraf wordt besproken welke thema’s er in het team aan de orde zijn. Veel voorkomende thema’s zijn: feedback geven en ontvangen, regie kunnen nemen over eigen gedragen omgaan met verschillende gedragsstijlen.

Aspecten die behandeld worden zijn: contact maken, ruimte innemen en geven,  raken en geraakt worden en komen tot een win-win. Thema’s die aan bod komen zijn: veiligheid, vertrouwen, moed en incasseren.

Middagprogramma

Tijdens de middag gaan de teamleden aan de slag met het inzichtelijk krijgen van de drijfveren in de werkomgeving. Achtergrond is de waardentheorie van Graves of het DISC model. Naar keuze wordt online of ter plekke een test ingevuld waarmee de teamleden inzicht krijgen in hun persoonlijk profiel.
Uitgangspunt is hoe de verschillen van de individuele drijfveren te benutten in het kader van de teamdoelstelling. Daarnaast wordt stilgestaan bij vragen als: “we werken samen, maar zijn we wel een team?” en  “weten we elkaar te vinden, zoeken we elkaar op en geven we elkaar feedback?”

Wanneer er een specifieke behoefte is om aan te sluiten bij een model wat in de organisatie wordt gehanteerd, is dit mogelijk.  

Facilitators

De dag wordt begeleid door trainer/facilitator Rob Rijk en senior facilitator Gerda van Leeuwen. Zowel Rob als Gerda hebben veel ervaring in het trainen en begeleiden van teams in organisaties en zijn specialist op het gebied van de gedrags/drijfverentesten DISC en Management Drives.

 

 

Contactformulier

5 + 11 =