Training Persoonlijk Leiderschap

Waarom een training over het verhogen van persoonlijke effectiviteit?
Het menselijke potentieel is het belangrijkste bedrijfskapitaal wat een organisatie heeft. Niet voor niets is het voor veel ondernemingen erg belangrijk om hierin te investeren. Want helaas gaat maar al te vaak veel tijd en energie verloren door persoonlijke onvrede en door miscommunicatie, verkeerd gerichte energie en onnodige spanningen tussen individuen.Het is mede daarom zo belangrijk dat medewerkers van zichzelf weten waarom en hoe ze de dingen doen en hoe ze invloed uit kunnen oefenen op hun leven zodat ze met meer gemak invulling kunnen geven aan zowel werksituatie gerelateerde voldoening, als ook persoonlijke voldoening. Het vermogen van mensen om hun (meer)waarde in specifieke (werk)situaties te kennen en te gebruiken is een belangrijke succesfactor, zowel persoonlijk als voor de organisatie. Onze training Persoonlijk Leiderschap versnelt de ontwikkeling van dit vermogen.

Leerdoelen

Het hoofddoel van de training Persoonlijk Leiderschap is het vergroten van het vermogen om meer verantwoording over het eigen functioneren te nemen. Dit wordt bereikt door:

 • Inzicht te krijgen in persoonlijke doelstellingen
 • Inzicht te krijgen in persoonlijke drijfveren
 • (H)erkennen en omgaan met belangenverschillen
 • Constructief omgaan met kritiek en persoonlijke feedback
 • Zicht te krijgen op persoonlijke kernwaarden, kernkwaliteiten en valkuilen
 • Omgaan met lastig gedrag
 • Vergroten van zelfreflectie
 • Vergroten van het vermogen contact te maken en te houden met gesprekspartners

Door zeer gericht en pragmatisch ondersteuning aan te reiken zullen de deelnemers meer inzicht krijgen in hun eigen functioneren, taalgebruik, motivatie en gedragingen. Daardoor wordt het ook gemakkelijker om ‘de ander’ beter te leren begrijpen, inzicht te krijgen in situaties en hoe de interactie tussen mensen goed verloopt, of juist vastloopt én belangrijker nog, hoe daar op een effectieve manier invloed op uit de kunnen oefenen.

Het belang voor de organisatie is onder andere: hoger rendement behalen door het optimaliseren van menselijk potentieel,

 • het verminderen respectievelijk vermijden van kort- en langdurig ziekteverzuim
 • het vergroten van medewerkerstevredenheid
 • als een medewerker communicatief vaardig is, kan deze flexibel reageren op veranderingen


Doelen en belangen van de medewerker:
De doelen en motieven van medewerkers liggen vaak op een wat meer persoonlijk vlak. Het belang voor de deelnemer om een training Persoonlijk Leiderschap te volgen zijn onder anderen:

 • tevredenheid ontlenen aan de effectiviteit van eigen functioneren
 • meer plezier te ontlenen aan en in het werk
 • sterktes te benutten, door zwaktes te minimaliseren
 • samenwerking met collega’s te verbeteren
 • minder angstig te zijn voor veranderingen
 • het vermogen om zelf meer invloed uit te kunnen oefenen
 • minder gespannen zijn

Inhoud en duur van de training Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt aan het inzicht krijgen in het huidige gedrag en welk gedrag in de toekomst wenselijk is. Tijdens de training zal er veel geoefend en gereflecteerd worden met betrekking tot: proactief gedrag, conflicthantering, verbetering van communicatieve vaardigheden, vergroten en werken van en aan assertiviteit en persoonlijke struikelblokken die realisatie van gewenst gedrag in de weg staan. Na elke bijeenkomst krijgt de deelnemer ‘huiswerkopdrachten’ om tijdens de tussenliggende tijd aan te werken. Het aantal bijeenkomsten ligt gemiddeld op 6 dagdelen (afhankelijk van het instapniveau). Aan te bevelen is ook een tussenliggende periode van 2 à 3 weken, deze periodes zijn nodig om de informatie of het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen.