disclaimerDisclaimer

De bezoeker dient zich er van bewust te zijn dat de informatie tussentijds kan veranderen. MetaCom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht

De website is eigendom van MetaCom. MetaCom geeft de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiƫren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens alleen voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend, met uitsluiting van verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan MetaCom verstrekt, worden opgenomen in de database van MetaCom. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt worden voor administratieve doeleinden, en zullen in geen geval verstrekt worden aan derden.