Workshop Waardengedreven Samenwerken

Wat maakt dat de één zich steeds uitgedaagd voelt tot competitie en presteren, terwijl de ander vooral gericht is op samenwerking en harmonie? Waarom neemt de één direct beslissingen, terwijl de ander eerst grondig wil analyseren? En waarom stelt de één het systeem centraal en de ander het resultaat? In deze workshop worden de ‘drives’ inzichtelijk gemaakt van de teamleden en worden tools aangereikt ‘hoe’ de samenwerking te verbeteren en hoe meer energie te krijgen en minder energie te verspillen in werk.

Hoe ziet de workshop eruit?

Door middel van een interactieve audio-visuele presentatie worden de waardensystemen één voor één inzichtelijk gemaakt en wordt de invloed van de waardensystemen (drives) in de werkomgeving herkenbaar gemaakt. Daarnaast worden de persoonlijke profielen van de vooraf ingevulde online testen inzichtelijk gemaakt en met elkaar besproken. Met het team worden vervolgens ervaringsgerichte opdrachten uitgevoerd wat exact weergeeft waarom het team functioneert zoals het functioneert. De workshop biedt ruimte om specifieke situaties uit de dagelijkse praktijk te behandelen.

Wat levert de workshop op?

Naast inspiratie wordt inzicht verkregen in:

  • Het drijfverenontwikkelingsmodel van Clare.W.Graves
  • De kwaliteiten en valkuilen van iedere drijfveer in het team
  • Hoe aan te sluiten op de drijfveren van anderen
  • Welke drijfveren de teamleden energie leveren en energie kosten
  • Hoe om te gaan met gedrag van personen met andere drijfveren

Duur

De workshop omvat één dagdeel en wordt incompany verzorgd.

Waardenbeleving analyse
Waardenbelevings profiel

Contactformulier

3 + 8 =