+31 (0) 650 978 333 info@meta-com.nl

Over MetaCom

Over Metacom

Over MetaCom

MetaCom is een trainingsbureau wat zich richt op persoonlijke- en teamontwikkeling in organisaties door training, coaching en het faciliteren van teamontwikkelingsprocessen.

Visie

Organisaties zijn voortdurend in beweging om in te kunnen spelen op veranderingen in een complexe omgeving. Dit vraagt wendbaarheid en veerkracht van de medewerkers. Om het verandervermogen te vergroten is een juiste samenhang in de ontwikkeling van de organisatie én medewerkers van vitaal belang. De organisatie bestaat uit mensen met een persoonlijk potentieel bestaande uit talenten en kwaliteiten. Wanneer de organisatie daarvoor ruimte biedt, kunnen deze talenten en kwaliteiten tot ontwikkeling worden gebracht en zowel in werk als privé worden benut.
MetaCom wil een bijdrage leveren aan een cultuur waarin autonomie, verbinding en respect de kernwaarden zijn om talenten en kwaliteiten tot bloei te laten komen. Dit vraagt bewustzijn, (zelf)reflectie en verantwoordelijkheid van zowel management als medewerkers om dit te realiseren.

Werkwijze

Leren gebeurt volgens het 70% – 20% – 10% principe, waarbij 10% geleerd wordt door middel van een gestructureerd cursusprogramma, 20% geleerd wordt van anderen en 70% geleerd wordt door ervaring. MetaCom sluit aan bij de verhouding formeel en informeel leren. Wij gaan van de veronderstelling uit dat de drijfveren, eigenschappen en kwaliteiten die iemand gebruikt in zijn privé-omgeving, ook benut kunnen worden in het werk.  We maken in onze trainingen bewust gebruik van zowel hoofd, hart en lichaam. Modellen zijn  ondersteunend om persoonlijke ervaringen inzichtelijk te maken en keuzen te maken m.b.t. verandering in willen, kunnen, durven en doen. In onze trainingen gaat om hetgeen ‘wat raakt en geraakt wordt’ waarmee duidelijk wordt wat er in de organisatie toe doet. We werken met kleine groepen waarbij een veilige setting  geboden wordt om nieuwe ervaringen op te doen.

Het bureau wordt geleid door Rob Rijk. Als zelfstandige maakt hij deel uit van een team bekwame trainers, coaches en facilitators, waardoor hij  in staat is om ook  bij grotere opdrachten organisaties van dienst te zijn.

Behoefte om eens te sparren? Neem contact op met Rob Rijk 0650 978 333.