gOhqMentale Sportcoaching

Al sinds de Olympische Spelen van 1968 is bekend dat topsporters gebruik maken van sportpsychologische technieken. Geen wonder als bekend is dat verreweg het grootste gedeelte van een topprestatie wordt bepaald door mentale factoren. Zoals ook een fysieke conditie trainbaar is, geldt dit evenzo voor een mentale conditie. Aspecten als motivatie, concentratie en zelfvertrouwen zijn door mentale training aanzienlijk te verbeteren.
Mentale Sportcoaching is erop gericht voorwaarden te scheppen om als sporter in de ‘flow’ te komen.
Mentale Coaching wordt individueel met de sporter afgestemd en bestaat uit een aantal bijeenkomsten van 1,5 uur.

Neem voor meer informatie contact op met ons op.