Trainingaanpak

De effectiviteit van trainingen start bij de vraag: hoe ziet het gewenste gedrag eruit in de organisatie en wat is daarvan het effect? Uitgangspunt is dat het gewenste gedrag aan dient te sluiten bij de aanwezig zijnde kennis, vaardigheden en houding van de medewerker. Trainen betekent voor ons dat we gestructureerd gebruik maken van de aanwezig zijnde leerstijlen, waarbij de praktijk van de klant en medewerker centraal staat. Onze aanpak is praktijkgericht, hetgeen betekent dat concepten slechts ondersteunend zijn en de eigen praktijk centraal staat.

Interactie

Onze trainingen kenmerken zich door een intensieve interactie tussen trainer en deelnemers. Onderwerpen van de training worden vertaald naar de dagelijkse praktijk waarbij de persoonlijke leerdoelen centraal staan. Door praktijksimulaties worden deelnemers in staat gesteld met de terugkoppeling van trainer en medecursisten gewenst gedrag te oefenen.