Privacyverklaring

Privacyverklaring

Om  duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan, omschrijft onderstaand document  wat MetaCom Training & Coaching met de verzamelde gegevens doet en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MetaCom Training & Coaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MetaCom Training & Coaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. MetaCom Training & Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
    – Uw IP-adres

WAAROM METACOM TRAINING & COACHING GEGEVENS NODIG HEEFT

MetaCom Training & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MetaCom Training & Coaching uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG METACOM TRAINING & COACHING GEGEVENS BEWAART

MetaCom Training & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn van uw gegevens is gesteld op 15 jaar.

DELEN MET ANDEREN

MetaCom Training & Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van MetaCom Training & Coaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MetaCom Training & Coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

MetaCom Training & Coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MetaCom Training & Coaching bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MetaCom Training & Coaching te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MetaCom Training & Coaching  heeft hier geen invloed op.

MetaCom Training & Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om via MetaCom Training & Coaching verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@meta-com.nl. MetaCom Training & Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

MetaCom Training & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MetaCom Training & Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MetaCom Training & Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MetaCom Training & Coaching op via info@meta-com.nl
www.meta-com.nl is een website van MetaCom Training & Coaching. MetaCom Training & Coaching  is als volgt te bereiken:

Postadres: Lochemseberg 19 3453 RP De Meern
Vestigingsadres: Lochemseberg 19 3453 RP De Meern
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30211983
Telefoon: 0650978333
E-mailadres: info@meta-com.nl