iPwUTeamontwikkeling 

Een team waarvan de organisatie het van belang vindt dat er een meerwaarde is als zij als team opereren, doorloopt verschillende ontwikkelingsfasen. Binnen een team is er sprake van een groeiproces en een niveau van volwassenheid waarin het team verkeert. Als er gekozen is voor teamontwikkeling, ondersteund MetaCom vanuit een jarenlange ervaring in teamontwikkeling en maakt hierbij gebruik van het teamontwikkelingsmodel van Tuckman. Hierbij worden de volgende fases onderscheiden:

 • Forming (Oriëntatiefase)  Teamleden hebben behoefte aan veiligheid, nemen een afwachtende houding aan en hebben behoefte aan sturing.
 • Storming (Machtsfase)  Teamleden nemen hun positie t.o.v. elkaar. Dit proces leidt vaak tot strijd als de ideeën van de groepsleden op gespannen voet met elkaar staan.
 • Norming (Affectie/normering fase)  Teamleden zoeken elkaar meer op waarbij de mate van verbondenheid groeit. Er ontstaat een meer volwassen wijze van samenwerking .
 • Performing (Prestatiefase)   Teamleden voelen zich deelgenoot van het team. Samenwerking is gericht op harmonie en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.

 

Teamcoaching 

Een team kan na een fase van succes in een fase belanden waarin onzekerheden en onduidelijkheden over eigen en andermans functioneren ontstaan. Dit kan zich uiten door een verminderde of verslechterde onderlinge communicatie. Er worden irritaties geuit, er wordt minder open gecommuniceerd, het teambelang wordt niet ervaren, er ontstaat partijvorming en de verbinding ontbreekt.

Teamcoaching kan worden ingezet om teamleden een antwoord te laten krijgen op vragen als:

 • Hoe zorgen we ervoor dat we met plezier en gezonde spanning samen werken?
 • Hoe kunnen we met de huidige samenstelling van het team effectief en efficiënt samenwerken?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we een beter gevoel krijgen over beleid en voortgang?
 • Wat zijn onze individuele- en teamdrives en hoe zetten we deze in om effectiever samen te werken?
 Vragen die voor het management een invulling dienen te krijgen bij teamcoaching zijn:
 • Hoe kunnen teamleden zich verbinden met de organisatiedoelen?
 • Hoe kunnen de teamleden invloed uitoefenen om hun eigen- en het team functioneren?
 • Hebben wij een zodanig heldere missie en visie dat het team zich hiermee verder kan ontwikkelen?

MetaCom vervult een faciliterende rol om de samenwerking binnen het team duurzaam te verbeteren.
Neem voor meer informatie contact op met ons bureau.